เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.

มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร (สมัคร 400 บาท)

  • ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
  • หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป

5.3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป  
เดิน 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 350 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน

 

ขั้นตอนการสมัคร
- รับสมัครลงทะเบียน ทางออนไลน์เท่านั้น
- โอนเงินค่าสมัครเข้าตามบัญชีธนาคารที่กำหนด
- กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/กลุ่ม/ชมรม ตามแบบฟอร์ม
- เมื่อตรวจสอบถูกต้อง จะขึ้นรายชื่อภายใน 15 วัน
- ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
- ไม่มีรับสมัครหน้างาน

การรับเสื้อ-เบอร์
- รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น.
- สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (พิกัด 13.411887, 100.002137 หรือ คลิกดูแผนที่)

- หลักฐานการรับเสื้อ เบอร์ ใบตอบรับทางอีเมล์ และบัตรประชาชน
- ส่งทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง 50 บาท/คน
- ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก

ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชันในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล , ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ลำดับ 1-50 ทั้งหญิง/ชาย รับของที่ระลึก
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5.3 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชันในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล 

แผนที่

เส้นทาง 10.3 ก.ม., 5.4 ก.ม.

เส้นทางเดิน 3.3 ก.ม.

จุดจอดรถรอบบริเวณงาน

เส้นทางการเดินทาง